Integratieve begeleiding

boom-integratieve-begeleiding

Integratieve begeleiding gaat over het aan de orde stellen en oplossen van specifieke problemen, het nemen van beslissingen, omgaan met crisis, verbeteren van relaties, ontwikkelingsgerichte vraagstukken, het bevorderen van persoonlijk bewustzijn en effectiviteit, het adequaat omgaan met gevoelens, gedachtes, percepties en (innerlijk) conflict. De algemene insteek is om jou zelf de gelegenheid te bieden invulling te geven aan je leven, met als doel een betekenisvol leven als individu en als lid van een bredere sociale en maatschappelijke omgeving.

Het onderscheid tussen lichaam en geest, wat het denken in de vorige eeuw voor een groot deel heeft bepaald, is een vergissing in de menselijke geschiedenis geweest. De mens is zoveel meer dan alleen maar een fysiek lichaam (medisch model), gedachten en gedrag (cognitieve gedragstherapie), in interactie met zijn omgeving (transactionele analyse, systeemtherapie), enzovoort.

Een krachtige metafoor als menselijk verklaringsmodel, is de boommetafoor. In deze metafoor zien we de mens als boom, die in een bepaalde sociale context groeit, zich ontwikkelt en tot wasdom komt. Op zijn beurt heeft de boom en hoe die zich ontwikkelt ook weer gevolgen voor de omgeving: een boom kan andere bomen en struiken verdringen, het zonlicht wegnemen, veel wind vangen etc.

In deze metafoor zien we de menselijke dimensies als volgt terugkomen.

  • De wortels symboliseren de genetische eigenschappen, de nagenoeg onveranderlijke kerneigenschappen van de mens (geslacht, fysieke kenmerken).
  • De stam staat model voor de kernopvattingen over jezelf, de ander en het leven. Veranderingen in de stam hebben grote gevolgen voor de groei en ontwikkeling van de rest van de boom.
  • De grote takken staan voor overtuigingen: leefregels, denkfouten, datgene wat je meeneemt vanuit je sociale omgeving, oordelen over jezelf en de ander.
  • De kleine vertakkingen staan voor automatische gedachten, associaties en emoties.
  • De bladeren staan voor het gedrag wat de boom vertoont in de buitenwereld.
  • Het klimaat waarin de boom zich ontwikkelt staat voor vroegere en recente ontwikkelingen en de sociale context waarin de boom zich bevindt.

Als het ene blaadje is aangepakt dient het andere blad zich al weer aan. Soms is het beter is om te bekijken aan welke tak de blaadjes hangen. Oftewel: welke gedachten en opvattingen sturen het gedrag aan? Vervolgens kan je dan gaan bespreken worden hoe de bodem bemest kan worden zodat de wortels deze voedingsstoffen opnemen en de bladeren gezonder worden. Ook kan je de vraag stellen hoe we het klimaat kunnen beïnvloeden waardoor de boom beter kan groeien.

Spannender is echter: wat is nu dat “iets” dat bepaalt hoe die boom groeit? Wij integratievelingen stellen dat dit “iets” in de boom zit, in ieder mens dus. Natuurlijk verandert de groei van een boom als je de hele omgeving saneert. En soms zou je dat nog willen ook….. Maar daar is de integratieve therapiepraktijk niet voor bedoeld; dan werk je op een ander level.

Hoe passend het beeld van de boom ook is; de mens is meer dan een boom! De mens heeft een ziel, een wil, wensen, dromen, ambities. Dat “iets” is onze verbeeldingskracht, onze imaginatie; ons onbewuste wat ons drijft in de zee van ons leven. En wist je dat onze imaginatie sterker is dan onze wilskracht? Verander je eigen groei en ontwikkeling, en in the end zal dit ook gevolgen hebben voor het bos waarin je als mens geplant bent.

De integratieve benadering biedt je zowel een programma in de “buitenwereld” op het niveau van situatie, triggers en eigen gedrag, als in de “binnenwereld” op het niveau van gedachten, emoties en dat bepaalde gevoel in je lichaam. Integratieve therapie gaat veel verder dan bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of lichaamsgericht werken an sich.