quote-internity

Voor wie?

leeuw-zebra

Ben jij iemand die aan de vooravond staat van een overgang van de ene levensfase naar de andere? Ben je (ongewenst) speler in een ongezonde relatie? Loop je tegen je (eigen) grenzen aan?

bomen

Heb je last van depressie, slapeloosheid, fysieke klachten? Vormt hoe je omgaat met je klachten juist weer een probleem erbij?

bomen-onder

Dromen, durven, doen
Willen, moeten, kunnen
Trauma en rouw

 

   

Over Internity

schaduw-op-de-boom

Loes le Blanc-Kaijen
Doel van de begeleiding is jouw gezond functioneren te verbeteren. Mijn insteek is om jou zelf de gelegenheid te bieden invulling te geven aan je leven.

 

Integratieve begeleiding
De integratief therapeut werkt met de gezonde delen van de mens en niet vanuit een medisch model, dat focust op ziekte en het wegnemen daarvan. Daarin onderscheidt de integratieve benadering zich van reguliere zorgverlening, waarin zorg alleen voor vergoeding in aan- merking komt als er een psychische stoornis is gediagnosticeerd.

afrika - small

Psychotherapie & hypnotherapie
In de integratieve benadering die ik voorsta, sluit ik aan op het wereldmodel, het verandervermogen en de verander- bereidheid van de cliënt. Integratieve begeleiding gaat veel verder dan bijvoor- beeld cognitieve gedragstherapie of lichaamsgericht werken an sich.

bloemen

Aanmelden
Je maakt een afspraak voor een intakegesprek. Dat kan via e-mail, telefonisch, of middels het contactformulier op deze website.

 

 

 

 

 

 

 

 

Loes le Blanc-Kaijen

spacer-zwart

Loes le Blanc-Kaijen aan het roer

Loes le Blanc-Kaijen (1972) is gediplomeerd hypnotherapeut en counselor, opgeleid aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam.

Loes werd geboren in Amsterdam, leerde lezen en schrijven in de Verenigde Staten (English native speaker).

Na haar eindexamen gymnasium studeerde zij Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Vervolgens was Loes werkzaam als projectmanager bij een Amerikaans telecombedrijf en beleidsadviseur binnen het Erasmus MC te Rotterdam.

Als gevolg van een aantal ingrijpende gebeurtenissen in haar eigen leven besloot zij in 2010 het roer om te gooien en haar ervaringsdeskundigheid te professionaliseren. Ze voert praktijk in Amsterdam en heeft de ambitie zich te specialiseren als integratief traumatherapeut.

Visie

india - Integratieve begeleiding

Opgestapelde steentjes, Boeddha beeldjes en het geluid van een stromend beekje…
Happy coach, op zoek naar jezelf, kom tot de kern, creëer de ruimte in jezelf,…
Wat een onzin!

Aan het woord is Loes le Blanc, gediplomeerd (hypno)therapeut en counselor opgeleid aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam. Loes zet zich af tegen de wildgroei aan allerlei coaching praktijken die heling, rust en het totale geluk beloven op hun website. En ze heeft nog meer om zich van te onderscheiden: de huidige gangbare praktijk binnen de reguliere GGZ waarin zorg alleen voor vergoeding door de zorgverzekeraars in aanmerking komt, indien er een psychische stoornis is gediagnosticeerd. Een krachtige stellingname, die Loes hieronder van toelichting en nuance voorziet. Haar visie op de integratieve therapiepraktijk en
haar kijk op de mens.

In de huidige complexe wereld hebben mensen meestal niet een enkelvoudig probleem: het is vaak een scala aan verweven problematiek. Een bord met spaghetti aan klachten, problemen, wensen, dromen. Het interessante aan dit werk is dat de oplossing voor een bepaald probleem of klacht in onze bewuste wereld vaak niet voor het oprapen ligt. Sommige problemen zijn “an sich” niet meer oplosbaar. En wat dan?

Volgens de integratieve benadering laat je de cliënt zelf beslissen waar hij als eerste mee aan de slag wil; wat voor hem het belangrijkst is. Natuurlijk wil je het liefst direct een probleem opzoeken, aanpakken en oplossen, maar de therapeutische realiteit maakt dat dit niet altijd mogelijk is. Dit betekent niet dat alle hoop verloren is! De menselijke geest is ongelofelijk flexibel. Met het aanboren van juist die ongekende mogelijkheden binnen de cliënt, in combinatie met het activeren van de juiste hulpbronnen, treed je binnen in een wereld vol ongekende mogelijkheden.

Mensen ontwikkelen een bepaalde manier van omgaan met een gebeurtenis; coping genoemd. En als mensen blijven hangen in een disfunctionele coping stijl, dan kan het gebeuren dat hoe je met een bepaald probleem omgaat, een probleem op zich wordt. Hun hele “zijn” wordt in zo’n geval disfunctioneel en dat uit zich in disfunctioneel gedrag, niet helpende gedachten, negatief zelfbeeld, fysieke klachten, uit de hand lopende emoties, problemen in de interactie met anderen.

Het leven van een mens is als een zee. Gebeurtenissen (context, situatie, triggers), gedachten, emoties, fysieke gewaarwordingen, zelfs onze eigen levens komen en gaan als opkomende en wegebbende golven. De zee van het leven kan kalm en vlak zijn, maar soms worden we overspoeld in stormachtige tijden. In de integratieve praktijk streven we naar een staat van zijn, waarin je zelf de zee van het leven weet te bevaren. Te roeien met letterlijk de riemen die je tot je eigen beschikking hebt. Daarbij heeft terugkijken naar het verleden wel degelijk zin. Maar waar het echt om draait is dat je vooruit kijkt; ergens naar toe gaat.

 

Integratieve begeleiding

boom-integratieve-begeleiding

Integratieve begeleiding gaat over het aan de orde stellen en oplossen van specifieke problemen, het nemen van beslissingen, omgaan met crisis, verbeteren van relaties, ontwikkelingsgerichte vraagstukken, het bevorderen van persoonlijk bewustzijn en effectiviteit, het adequaat omgaan met gevoelens, gedachtes, percepties en (innerlijk) conflict. De algemene insteek is om jou zelf de gelegenheid te bieden invulling te geven aan je leven, met als doel een betekenisvol leven als individu en als lid van een bredere sociale en maatschappelijke omgeving.

Het onderscheid tussen lichaam en geest, wat het denken in de vorige eeuw voor een groot deel heeft bepaald, is een vergissing in de menselijke geschiedenis geweest. De mens is zoveel meer dan alleen maar een fysiek lichaam (medisch model), gedachten en gedrag (cognitieve gedragstherapie), in interactie met zijn omgeving (transactionele analyse, systeemtherapie), enzovoort.

Een krachtige metafoor als menselijk verklaringsmodel, is de boommetafoor. In deze metafoor zien we de mens als boom, die in een bepaalde sociale context groeit, zich ontwikkelt en tot wasdom komt. Op zijn beurt heeft de boom en hoe die zich ontwikkelt ook weer gevolgen voor de omgeving: een boom kan andere bomen en struiken verdringen, het zonlicht wegnemen, veel wind vangen etc.

In deze metafoor zien we de menselijke dimensies als volgt terugkomen.

  • De wortels symboliseren de genetische eigenschappen, de nagenoeg onveranderlijke kerneigenschappen van de mens (geslacht, fysieke kenmerken).
  • De stam staat model voor de kernopvattingen over jezelf, de ander en het leven. Veranderingen in de stam hebben grote gevolgen voor de groei en ontwikkeling van de rest van de boom.
  • De grote takken staan voor overtuigingen: leefregels, denkfouten, datgene wat je meeneemt vanuit je sociale omgeving, oordelen over jezelf en de ander.
  • De kleine vertakkingen staan voor automatische gedachten, associaties en emoties.
  • De bladeren staan voor het gedrag wat de boom vertoont in de buitenwereld.
  • Het klimaat waarin de boom zich ontwikkelt staat voor vroegere en recente ontwikkelingen en de sociale context waarin de boom zich bevindt.

Als het ene blaadje is aangepakt dient het andere blad zich al weer aan. Soms is het beter is om te bekijken aan welke tak de blaadjes hangen. Oftewel: welke gedachten en opvattingen sturen het gedrag aan? Vervolgens kan je dan gaan bespreken worden hoe de bodem bemest kan worden zodat de wortels deze voedingsstoffen opnemen en de bladeren gezonder worden. Ook kan je de vraag stellen hoe we het klimaat kunnen beïnvloeden waardoor de boom beter kan groeien.

Spannender is echter: wat is nu dat “iets” dat bepaalt hoe die boom groeit? Wij integratievelingen stellen dat dit “iets” in de boom zit, in ieder mens dus. Natuurlijk verandert de groei van een boom als je de hele omgeving saneert. En soms zou je dat nog willen ook….. Maar daar is de integratieve therapiepraktijk niet voor bedoeld; dan werk je op een ander level.

Hoe passend het beeld van de boom ook is; de mens is meer dan een boom! De mens heeft een ziel, een wil, wensen, dromen, ambities. Dat “iets” is onze verbeeldingskracht, onze imaginatie; ons onbewuste wat ons drijft in de zee van ons leven. En wist je dat onze imaginatie sterker is dan onze wilskracht? Verander je eigen groei en ontwikkeling, en in the end zal dit ook gevolgen hebben voor het bos waarin je als mens geplant bent.

De integratieve benadering biedt je zowel een programma in de “buitenwereld” op het niveau van situatie, triggers en eigen gedrag, als in de “binnenwereld” op het niveau van gedachten, emoties en dat bepaalde gevoel in je lichaam. Integratieve therapie gaat veel verder dan bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of lichaamsgericht werken an sich.

 

 

Psychotherapie

De boommetafoor zegt het al: bewerkingen op dieper gelegen aspecten als fysieke sensaties en emoties hebben grotere gevolgen voor meer oppervlakkig gelegen facetten als bijvoorbeeld denken en gedrag. In de integratieve therapie werken we met een model, waarbij de dieper gelegen hersenstructuren bepalend zijn voor alle emoties en gedragingen die de mens in de buitenwereld vertoont, maar hoe dieper gelegen, hoe moeilijker therapeutisch toegankelijk voor verandering.

Centraal in de begeleiding van cliënten is dus de vraag: ga je werken van buiten naar binnen of van binnen naar buiten? Top-down of bottom-up? Het aardige van de integratieve benadering is dat je een programma kan bieden zowel in de “buitenwereld” op het niveau van situatie, triggers en eigen gedrag, als in de “binnenwereld” op het niveau van gedachten, emoties en dat bepaalde gevoel in je lichaam. Dan ben je dus dubbel zo effectief! Integratieve therapie gaat veel verder dan bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of lichaamsgericht werken an sich.

Innerlijke wereld brain

Hypnotherapie

Het idee dat je hersenen je gedachten, emoties en gedrag aansturen is achterhaald. Als je beseft dat 80% van de impulsen in onze neurologie vanuit het lichaam in de hersenen binnenkomen via de nervus vagus, dan heeft dit grote gevolgen voor ons denken over onze cognitie, onze emoties en ons gedrag! Op een belangrijk deel van ons zenuwstelsel hebben we geen bewuste controle. Het denken over de hersenen als het controlecentrum dat alles reguleert is onvolledig en te beperkt. Het lichaam en de psyche zijn een niet los te koppelen geheel. Aandacht voor onbewuste processen is vanuit neuropsychologisch en fysiek oogpunt essentieel. Het besef dat een groot deel van de cognitie en de daarmee samenhangende emoties en gedrag onder zulke invloed van het onbewuste autonome zenuwstelsel staat, verandert de kijk op effectieve begeleiding van cliënten in therapie.

Een derde van ons leven speelt zich af in minder of onbewuste toestand: onze slaap en onze dromen. Inmiddels is bewezen dat we ons ontwikkelen in onze slaap en onze dromen. Nu is onze slaap niet echt geschikt voor therapeutische verandering. Hoe bijzonder is het om via de integratieve hypnotherapie via verschillende trance-dieptes wél toegang te krijgen tot delen van ons brein waartoe onze rationele staat van zijn niet toegankelijk is?

Hoe krijg je toegang tot het onbewuste deel van het zenuwstelsel? Centraal binnen de integratieve hypnotherapeutische benadering staat de kracht van het menselijk beeldend vermogen; de verbeeldingskracht. Via trance hebben we, bewust of minder bewust, toegang tot de onuitputtelijke bron van de menselijke imaginatie. In ons menselijke voorstellingsvermogen kunnen we beelden zien, gebeurtenissen ervaren, met alle gedachtes bijbehorende emoties, fysieke sensaties en gedragingen die daarbij horen. We kunnen beelden en gebeurtenissen scheppen; we kunnen een nieuwe wereld creëren. In bewuste toestand hebben we maar beperkt zicht op wie we zijn en hoe we in elkaar zitten.

aarde-water-vuur-lucht

Verander je binnenwereld

In trance kunnen we onze donkerste dromen uitleven. We hebben een wereld tot onze beschikking met alles wat een mens kan ervaren: stemmen, beelden, geluiden, temperatuur, gevoelens, ervaringen, weersomstandigheden. We kunnen bewegen, leren, praten, emoties en sensaties voelen, zonder dat we ons lichaam daadwerkelijk bewegen. Zonder daadwerkelijk te bewegen kunnen we in onze trance onze hersenstructuren en ons zelf van binnenuit veranderen. Zo beheersen onze droomachtige trances niet alleen ons onderbewuste, maar hebben ze ook in de tastbare buitenwereld effect op ons.

Vaak hebben we de neiging om de verklaring voor onze verwarrende wereld vol angst, verdriet en boosheid in externe factoren en onze levensgeschiedenis te zoeken. In werkelijkheid zijn ze vooral een weerspiegeling van wat ons mensen in onze ziel bezighoudt. Verander je binnenwereld, leer, ontwikkel je persoonlijkheid en je groeit, heelt en transformeert. In deze nieuwe staat van zijn, ervaar je de wereld om je heen ook anders.

Aanmelden

Intakeprocedure
Je maakt een afspraak voor een intakegesprek. Dat kan via e-mail, telefonisch, of middels het contactformulier op deze website. Doorgaans is de intake een gesprek van één tot anderhalf uur. Na beider instemming tot vervolg van de gesprekken maken we samen afspraken over de behandelwijze, tarieven, duur, tijdstip, locatie en aantal sessies. Je dient je te legitimeren voorafgaand aan de begeleiding. De afspraken worden onder andere in een begeleidingscontract vastgelegd.

Tarieven en vergoedingen
Begeleiding bij Internity vindt plaats op particuliere basis. Begeleiding valt niet onder het eigen risico van de ziektekostenverzekering en je hebt geen verwijzing nodig van je huisarts. De tarieven die Internity hanteert zijn marktconform en telefonisch opvraagbaar. Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Contact

Loes le Blanc-Kaijen

T: 06-48 26 94 97

E: info@internity.me
W: www.internity.me

Bezoekadres

Europaplein 127
1079 AX Amsterdam

In overleg ook:

Impact Hub Rotterdam
1e Middellandstraat 103
3021 BD Rotterdam

Overige informatie

Rabobank: NL46 RABO 01679.46.773
BTW nummer: NL 1352.61.259.B.01
KvK-nummer: 53512715

De Algemene Voorwaarden van Internity zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

 

Of vul het onderstaande formulier in.